התפנית החמורה בסיפורה של שרה, שבית הדין הרבני מסרב לסייע לה לקבל גט

הערב צפוי הדיין הבכיר המטפל בתיק להגיע עם הבעל, ללא האישה, אל האדמו"ר מצאנז, כדי שזה יכריע בתיק. הנהלת בתי הדין הרבניים בתגובה: "ההליכים חסויים ואסורים בפרסום"