עתירת שמאל הביאה להסדרת שכונה בשומרון

עו"ד שמחה רוטמן: "אחרי הבחירות נוודא שלא רק גבעת 'תפוח מערב' תוסדר אלא כל ההתיישבות הצעירה"