יצא העוקץ, נכנס הדבש

מנהלי ישיבת 'עוד יוסף חי' ביצהר, לעומת זאת, זכו השבוע בתרומה חד־פעמית משמעותית לישיבה בלי להיזקק אפילו לשיחת טלפון אחת עם תורם פוטנציאלי.

No more posts to show